Telefonske centrale

Loading
loading..

Telefonska centrala čini osnovu telefonske mreže neke tvrtke i povezuje internu mrežu sa javnom telefonskom mrežom.

Mi osiguravamo svu potrebnu infrastrukturu (hardware i software) za montažu telefonskih centrala i telefonskih aparata, održavanje telefonskih uređaja, izvedbu telefonskih instalacija, prodaju telefonskih uređaja i materijala.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background